1. Czym jest The Black Temple?

The Black Temple jest organizacją stricte satanistyczną powstałą w połowie 2020 roku. Jest to pierwsza organizacja w Polsce, która traktuje satanizm poważnie. Oznacza to, że członkami są jedynie prawdziwi sataniści oraz to, że spotykają się głównie w celu uprawiania PRAWDZIWEGO SATANIZMU, a nie jego rozwodnionej, ateistycznej, postlaveyańskiej, grzecznej wersji, którą nazywamy „różowym satanizmem”.

2. Czym jest The Black Temple w kategoriach „religia”, „okultyzm”, „magia”, „ateizm/teizm”?

The Black Temple jest bez wątpienia organizacją RELIGIJNĄ, MAGICZNĄ I RYTUALNĄ, ale raczej nie okultystyczną. Dualizm „teizm/ateizm” jest dla Nas mało istotny. Na pewno nie jesteśmy ateistami, ale nie jesteśmy też klasycznymi teistami. Spotykamy się w celu uprawiania satanizmu JAKO RELIGII I MAGII  JEDNOCZEŚNIE, a takie podejście automatycznie i koniecznie implikuje teizm, jednakże nie jest dla Nas istotne, czy Bogowie, w których wierzymy, istnieją w tej lub innej formie. Każdy z Nas ma swoją prywatną teologię.