The Black Temple

Świątynia tradycyjnego i antykosmicznego satanizmu

Manifest TBT

The Black Temple to inicjacyjno-misteryjna organizacja religijna opierająca swą działalność i filozofię na naukach satanizmu tradycyjnego i antykosmicznego. Aktywność Świątyni manifestuje się poprzez heretyckie praktyki o charakterze magiczno-rytualnym, podążenie ścieżką gnozy w kierunku osiągnięcia samoświadomości oraz wykraczanie poza wszelkie normy i ograniczenia systemu.

 

Prezentując postawę antysystemową i antyhumanistyczną pogardzamy demiurgicznym porządkiem świata kreacji oraz jego kapłanami i niewolnikami.

W naszym paradygmacie nie ma przestrzeni na postawy takie, jak podporządkowanie, uległość czy tchórzostwo, a kosmiczny porządek świata uznajemy za więzienie dla prawdziwego Ducha. Stoimy w związku z tym w oczywistej opozycji wobec Jahwe – Demiurga, a także wszelkich systemów społecznych, politycznych i religijnych, których korzenie wrastają w ograniczoność świetlistej iluzji.

 

Naszymi bogami są Szatan, który jako odwieczny antagonista jest drogą sprzeciwu i wyrazu własnej woli, Bafomet – Matka Krwi reprezentująca dzikość i brutalność Natury oraz stojący na straży bram do Chaosu, ostateczny cel i droga do nicości – Czarny Bóg.

Publikacje

Filter